Genel Bilgiler

  

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bingöl Üniversitesi' ne yaraşır bir hizmet sunmak, ilişkilerinde güler yüzlü ve sevecen davranmak, hizmet verdikleri öğrenci, akademik ve idari personel ile veli grubuna, doğru ve eksiksiz bilgiyi akademik takvime bağlı olarak zamanında iletmek ve öğrenciyi gereksinimleri doğrultusunda doğru birimlere yönlendirmek ilkesiyle çalışır. Daire Başkanlığımız öğrencilerin kayıttan başlayıp mezuniyet aşamasına kadar geçen süreç içinde bu hizmetleri 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 1 Şef ve 3 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Memur ile yürütmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu temel amaçlara dönük işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu esas alarak yürütmektedir.

Misyon
Üniversitemizde Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, öğrenciler ile akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu idari hizmetleri diğer birimler ile işbirliği yaparak tam ve zamanında vermek, bu faaliyetler içinde öğrencilere ait kayıtların kusursuz tutulmasını, bilgilerin değerlendirilmesini ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak.
 
Vizyon
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte, ulusal ve uluslararası standartlarda, kaliteli hizmet sunmak, öğrencilerin memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmak ve öğrencilerimiz tarafından beğenilen birimler arasında ilk sırada olmak.
 
Temel Değerlerimiz
 • Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlılık,
 • Etik değerlere bağlılık
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi
 • Kaliteli Hizmet
 • Sorumluluk Bilinci
 • Liyakat
 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • Adil olmak
 • Etkili İletişim
 • Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek

​Hedeflerimiz

 • Daire Başkanlığımızda yürütülen faaliyetlerin zamanlı, eksiksiz ve aksamadan yürütülmesi
 • Tüm öğrencilerin yeni kayıt işlemlerini internet üzerinden yapmalarını sağlamak
 • Ders kayıtlarının Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde en az hata ile yapılmasının sağlanmak
 • Öğrenci işleri ile ilgili bütün işlemlerin OBS üzerinden yapılmasını veya rapor olarak alınmasını sağlamak
 • Daire Başkanlığı ve birim öğrenci işleri personelinin iş verimliliğini arttırmak
 • Personelin yönetmelik ve yönergelerle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla merkez ve birim öğrenci işlerine çalışanlarına yönelik seminerler, eğitim programları  düzenlenmek
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin yürütülen iş ve işlemlerin belirlenen zamanda yapılmasını sağlamak