Dokümanlar

Formlar

Muafiyet ve İntibak Formu
Ders Muafiyeti Dilekçe Örneği
Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge

Faaliyet Raporları

2014 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu
2015 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu
2016 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu
2017 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu
2018 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu

2019 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu

 

Diploma Eki

Master Diploma Eki
Lisans Diploma Eki
Ön Lisans Diploma Eki

Öğrenci Sayıları

2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları(31.12.2011)
2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları(14.05.2012)
2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları(31.12.2012)
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.10.2013)
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.12.2014)
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.12.2015)
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.12.2016)
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.12.2017)
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.12.2018)
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.12.2019)
Yıllara Göre Mezun Sayıları

Hizmet Envanteri

Hizmet Envanteri


Hizmet Standartları

Hizmet Standart Tablosu


Taban ve Tavan Puanlar

2009-2010 Taban ve Tavan Puanlar
2010-2011 Taban ve Tavan Puanlar
2011-2012 Taban ve Tavan Puanlar
2012-2013 Taban ve Tavan Puanlar
2013-2014 Taban ve Tavan Puanlar

2014-2015 Taban ve Tavan Puanlar

2015-2016 Taban ve Tavan Puanlar
2016-2017 Taban ve Tavan Puanlar
2017-2018 Taban ve Tavan Puanlar
2018-2019 Taban ve Tavan Puanlar
2019-2020 Taban ve Tavan Puanlar

 

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Öğrenci İşleri Kalite Yönetimi

Öğrenci İşleri Kalite Yönetim Ekibi
Bingöl Üniversitesi Eğitim-Öğretim Prosesi
Mezuniyet İş Akış Şeması
Öğrenci İşleri Hassas Görevler Listesi
Katkı Payının İadesi İş Akış Şeması
Kamu İç Kontrol Rehberi
Görev Tanımları
Kalite Yönetim Politikası
Bingöl Üniversitesi Kalite El Kitabı
2018-2020 Kalite Hedefleri
Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu